Fett coolers!

Så kan jag kalla mig själv, Yrke: fotograf. Weee!

Utbildningen börjar om ett tag. Sen så blir det mycket att göra under sensommaren och hösten.

Btw... Är magsjuk. Ringde miljö och hällsovårdsnämden i katrineholm och anmälde haket där maten kom ifrån.

Dax att vakna upp!

”Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens.”

Artikel 12, FN:s deklaration för mänskliga rättigheter


”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

Artikel 19, FN:s deklaration för mänskliga rättigheter


Svenska rättsväsendet är ett skämt..